За информация и поръчки офис: + 359 32 394 345
Официален вносител на Dovea Genetics

bull-bg.com

Previous Next

 

Историята на Dovea Genetics - Ирландия

Dovea Genetics е компания, притежавана и управлявана от местните млечни кооперативи в Търлъс, община Типерари, Ирландия. Създадена е през 1952, което я прави един от най-старите и уважавани осеменителни станции в Ирландия.

Станцията се намира в сърцето на Голдън Вейл.

Dovea Genetics повече от 60 години е пазарен лидер, ориентиран изключително към пасищно животновъдство. Този тип селекция прави Ирландия световен лидер в производството на говеда, съобразено с екологичните изисквания и опазването на околната среда.

Основната цел на Dovea Genetics е да улесни подобряването на генетичната стойност в ирландското говедовъдство, месно и млечно направление, чрез осигуряване на най-добрата генетика - ирландска и световна.

В резултат на селекционната си дейност Dovea Genetics е част от амбициозната инициатива на Ирландския фермерски бранш за повишаване на икономическата ефективност чрез правилен подбор на бици, постигане на по - високи дневни прираст и млеконадой от груби фуражи и повишаване на здравният статус на стадата.

Dovea Genetics днес

Dovea Genetics е разположена на 200 хектара първокласни пасища и ливади. Постоянно разполага с 90 бика за производство на осеменителен материал в контролирана среда, който редовно е одитиран от земеделското министерство на Ирландия.

Dovea Genetics развива дейността си в Месно и Млечно - селекционни направления.

Млечната селекционна програма, включва геномен (GENOMIC) анализ на 1200 мъжки, чистопородни телета Холщайн годишно, чиято ДНК бива анализирана и типизирана за целите на подбора. В сътрудничество с Irish Cattle Breeding Federation (ICBF) компанията развива и най-голямата тестова програма в света за чистокръвни Фрезийски бичета.

Месодайната селекционна програма, включва подбор на най-добри бичета в широк спектър от месодайни породи и линии, с цел задоволяване нуждите на фермерите с различни спезиализаци: пазара на юници и за ремонт, млади бичета за износ, бици за угояване, бици за разплод.

Към сайта на Dovea Genetics

Към сайта на Irish Cattle Breeding Federation

 

 

Експертите на Стар Дженетикс

Доц. Д-р Мариана Петкова

Координатор на Стар Дженетикс по въпросите на ефективността при храненето на селскостопанските животни.

 

доц. д-р Мариана Петкова е завършила ВИЗВМ (сега Тракийски Университет), Ст. Загора. Започва работа като специалист в АПК Лозница, Разградско и в продължение на 4 години последователно е специалист по племенно дело и гл. специалист на участък.
Научната й кариера започва в Института по животновъдство (сега Институт по животновъдни науки, ИЖН) Костинброд, където работи и досега. Има придобито научно звание „Доктор”(1998) и  академично звание „Доцент“ (2003) по научната специалност „Хранене на сс животни и технология на фуражите”.  Докторската й дисертация е на тема „Азотен метаболизъм и оползотворяване на протеина в целия храносмилателен тракт на преживните животни в зависимост от дажбените условия”. Специализирала е във водещи международни научни институти: Forschung Centrum of Dummestorf, (Rostock, Germany; 1987, 1990, 2005); Mashav (Israel; 2003); University of Novi Sad, FINS (Serbia; 2008); UMB As (Norway; 2011) по протеиново хранене и азотен метаболизъм; овладяване на практически умения за работа с фистулирани животни;  аналитични методи за определяне синтеза на микробен протеин в търбуха; модерни технологии за производство на мляко; иновации в храненето на преживни животни за получаване на здравословно мляко и месо; намаляване на емисиите от парникови газове чрез храненето и др. Има публикувани повече от 100 научни и научно-популярни статии в наши и международни научни списания. Ръководител е на значими национални научни проекти по хранене на животните. Търсен партньор е в международни научни проекти със Сърбия, Австрия, Германия, Турция, Гърция, Словакия и др.

инж. Вълю Чаушев

Координатор на Стар Дженетикс по въпросите на изкуственото осеменяване и обученията на фермерите.

инж. Вълю Чаушев е доказан експерт с признание от гилдията на зооинженерите. Дългогодишен преподавател по Техника на И.О в Държавния Селекционен Център - Сливен. Водил е обучителните курсове на стотици техник - осеменители в България. С над 30 г. стаж в системата на селекцията и репродукцията. Специалзира изкуствено осеменяване във Франция при проф. Касу през 1982 г.

В екипа на Стар Дженетикс от май 2014 г . отговаря за съхранението на семенния материал и провеждането на обучителни курсове.

инж. Чаушев ще отговаря на посетителите на щанда на Стар Дженетикс, Палата №3 на въпроси относно изготвяне на случни планове, синхронизация на еструса, техника на изкуствено осеменяване и др.

 

 

 

внос

Запишете се за нашия бюлетин

Моля, въведете е-mail адрес, за да получите известие за каталога на bull-bg.com

Свалете пълния кaталог (PDF)

Или го разгледайте долу:

39 месодайни, от 9-те най-комерсиализирани породи в Европа и
27 млечни разплодника в каталога 2014

АА - Абърдийн Ангус - 8
ЛИМ - Лимузин - 7
СИМ - Симентал - 5
ШАР - Шароле - 2
ПАТ - Партенез - 5
СБ - Синьо Белгийско - 5
ХЕР - Херефорд - 3
САЛ - Салерс - 2
БА - Блонд Д-Акитeн - 2

ФР - Фризийско - 10
ХОЛ - Холщайн - 10
ДЖ - Джерсей - 3
МРИ - Meuse Rhine Yssel - 2
ЧН - Червено норвежко -1

 

Видео

 

 

инж. Вълю Чаушев

Курсове по изкуствено осеменяване (И.О.)
Kонсултации за подбор на бици и случни планове

vchaushev@bull-bg.com

инж. Вълю Чаушев